Nytt loft och därmed höjt innertak i det skall ska bli stalldelen.

Stefan har renoverat en del på baksidan av rucklet.