Stefans stora kärlek :) som i höst genomgått kontrollbesiktning och
nu får framföras på riktiga vägar....